PREDIKO s.r.o.

Jediné komplexní centrum prenatální diagnostiky a genetiky ve Zlínském kraji ...

  • Těhotenský screening chromozomálních aberací a vrozených vad u plodu
  • 2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
  • Včasná detekce možných vrozených vad
  • Genetické poradenství
  • Prenatální kardiologie
  • Invazivní prenatální diagnostika
  • Neinvazivní prenatální testování
  • Gynekologická ambulance

Děkujeme …

Dnes jsme se loučili s panem doktorem Zdeňkem Kalinou, naším genetikem, který byl. s námi v týmu od roku 2010. Přejeme jen to nejlepší v budoucích výzvách, ať již

Více »

Reportáž ze semináře …

V minulém týdnu proběhl ve spolupráci s Klinikou reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, společností Vaše laboratoře s.r.o. a naším centrem již tradiční gynekologický seminář. Krátké shrnutí semináře ze

Více »

Prenatální diagnostika

V našem centru poskytujeme komplexní péči pomocí všech nejnovějších poznatků v tomto oboru. Našim cílem je dát Vám co nejvíce informací a zajistit tak nejlepší péči o Vaše těhotenství a vývoj plodu.

Genetické poradenství

Ambulance lékařské genetiky poskytuje genetické poradenství u rodin a jednotlivců s výskytem potencionálně dědičného onemocnění. Genetická konzultace je také součástí diagnostiky možných příčin poruch plodnosti.

Neinvazivní testování

V případě zvýšeného rizika některého z nejčastějších genetických onemocnění, nabízíme ženám i možnost provedení neinvazivního testování. Tento typ vyšetření je založen na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky.

Gynekologická ambulance

Komplexní gynekologická péče ambulantního typu, antikoncepční poradenství, komplexní preventivní program v gynekologické praxi, sledování průběhu těhotenství s přesahem do vysoce odborné prenatální péče.

Péče o pánevní dno

Trápí Vás inkontinence, pokles pánevních orgánů, bolestivá menstruace, chronické bolesti zad, hlavy nebo funkční sterilita?

Toužíte prohloubit vnímání svého těla, ženství a sexualitu?

Z personálu

PŘEDSTAVUJEME

Odborná činnost

Centrum PREDIKO

Společnost PREDIKO, s.r.o. působí společně se společností Vaše laboratoře s.r.o. v rámci Zlínského genetického centra z.s. Toto centrum získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví v oboru specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – klinická genetika“.


V současné době se jedná o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

Zázemí, změny a vývoj centra ...