Neinvazivní testování v těhotenství

Neinvazivní prenatální testování je založeno na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky. Nabízí tak bezpečné a spolehlivé určení Downova syndromu a dalších chromozomálních vad plodu

Vedle invazivních testů, které s sebou nesou malé riziko potratu jsou na trhu další testy a to testy neinvazivní, které pracují s krví matky, ze které, různými metodami a s různou účinností, analyzují přítomnost chromozomálního materiálu 21, 18 a 13 a dalších.

Mezi rizikové faktory patří jeden nebo více z následujících:

  • vyšší věk matky
  • výskyt chrozomálních abnormalit v osobní/ rodinné anamnéze
  • ultrazvukové zjištění anomálie plodu nasvědčující aneuploidii
  • pozitivní screeningový test

Centrum PREDIKO v současné době nabízí neinvazivní testy:

Uvedené testy se od sebe liší především senzitivitou, rychlostí procesu od odběru krve po výsledky a také možností použití, kde test MaterniT21 Plus nabízí nejširší spektrum vyšetřovaných chromozomálních vad, kliknutím na název testu výše, případně v pravém sloupci se dozvíte doplňující informace.

Centrum PREDIKO doporučuje ...
Neinvazivní prenatální testování je novou možností zjištění chromozomálních vad plodu již od 10. týdne těhotenství a to pouze z běžného odběru krve matky.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw