O centru PREDIKO

Prenatální diagnostika jako rychle se rozvíjející medicínský obor umožňuje v současné době rodičům rozpoznat genetickou nebo morfologickou vývojovou vadu ve velmi časné fázi těhotenství s vysokým procentem detekce při nízké falešné pozitivitě. Většina těhotných žen chce pro své dítě a v neposlední řadě i pro sebe to nejlepší. Proto dodržují zdravou životosprávu, vyvarují se rizik, které by mohly mít negativní vliv na vývoj dítěte atd. Provedení prenatálního screeningu (ve všech třech trimestrech) patří jistě k jednomu z těchto požadavků.

Existuje několik metod prenatální diagnostiky a na našich stránkách se Vám pokusíme jejich základní aspekty vysvětlit a nabídnout nejlepší varianty dle trendů nejnovějších mezinárodních doporučení. Důkazem korektnosti a dodržování mezinárodních standardů je spolupráce s kolegy v zahraničí (zejména z Velké Británie a USA) a národní i mezinárodní licence, které lékaři našeho centra získali. Dalším dokladem kvality péče je pravidelný audit naší práce se zasíláním výsledků do Nadace fetální medicíny (www.fetalmedicine.com) se sídlem v Londýně.

Společnost PREDIKO, s.r.o. působí společně se společností Vaše laboratoře s.r.o. v rámci Zlínského genetického centra z.s. Toto centrum získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví v oboru specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – klinická genetika“. V současné době se jedná o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw