klíčové události z naší

HISTORIE

přelom 2000/2001
založení centra
Jak to všechno začalo ...

RNDr. Jaroslav Loucký, společně s prim. MUDr. Petrem Polákem, CSc., zakládají společnost PREDIKO s.r.o. a navazují tak na dosavadní aktivity spojené s prenatálním testováním, vycházejícím primárně z laboratorních testů ve II. trimestru (triple test). Tento typ testování probíhal ve spolupráci se společnosti IMALAB (dnešní Vaše laboratoře).

Díky vzniku Predika se stal v regionu pro těhotné ženy dostupný poprvé také kombinovaný test v 1. trimestru těhotenství.

2005
posila týmu
MUDr. Simona Huspeninová

Tým posiluje MUDr. Simona Huspeninová, která se v centru věnuje genetickému poradenství a působí také jako UZ specialista

2006
stěhujeme se
Poliklinika Zlín

Stěhování z dosavadních prostor v nemocnici ATLAS do nově zrekonstruovaných prostor v rámci Polikliniky Zlín.

2007
posila týmu
MUDr. Dagmar Kovaříková

Tým se rozšiřuje o dalšího UZ specialistu v podobě skvělé lékařky MUDr. Dagmar Kovaříková

2010
posila týmu
MUDr. Milan Kovalčík

Tým se rozrůstá o MUDr. Milana Kovalčíka, který rozšiřuje tým prenatální diagnostiky.

V témže roce tým posiluje i MUDr. Zdeněk Kalina, který se specializuje na genetické konzultantství.

2012
posila týmu
MUDr. Robert Jeník

Tým rozšiřuje portfolio vyšetření o specialistu v oboru kardiologie MUDr. Robert Jeník

2013
posila týmu
MUDr. Věra Hůrková

Do týmu Predika přichází mladá, ale velmi erudovaná lékařka MUDr. Věra Hůrková.

2014
vzdělávání, publikace
Zlínské genetické centrum z.s.

Společnost PREDIKO stojí u vzniku komplexního laboratorního a genetického centra ZLÍNSKÉ GENETICKÉ CENTRUM z.s. V současné době se jedná o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

2017
vlastní prostory
Nová budova

Rok 2017 je pro centrum velkým mezníkem, jelikož se přesouvá do nových, vlastních prostor a začíná nabízet nejen špičkové medicínské služby, ale také vysoký pacientský standard.

2018
ambulance gynekologie
PREDIKO GYN

Rozšíření činnosti o gynekologickou ambulanci, kterou provozuje dceřiná společnost PREDIKO GYN s.r.o.

Do týmu přicházejí lékařky MUDr. Sylva Masná a MUDr. Barbora Chaloupková. Ambulanci v průběhu roku posiluje také lékařka MUDr. Markéta Pektorová.

2017-2021
tým a jeho vývoj
Personální obměny

V průběhu roku 2017 odchází paní doktorka Simona Huspeninová a koncem roku 2018 i prim. MUDr. Petr Polák, CSc. V roce 2017 ovšem přicházejí další lékaři, UZ specialisté - MUDr. Jana Pavelková, MUDr. Denisa Doubková , která se stává po odchodu prim. Poláka vedoucí lékařkou centra v oboru  prenatální diagnostiky. Dále přicházejí MUDr. Jana Havalová, MUDr. Radek Laža, MUDr. Barbora Vaňková. MUDr. Jana Konvičková, dětská kardioložka, nahrazuje v týmu pana doktora Roberta Jeníka, který odchází na post primáře v Kroměřížské nemocnici. 

2022
kurzy, vzdělávání
Péče o pánevní dno

Centrum PREDIKO ve spolupráci s lektorkou Alenou Migdalovou nabízí kurzy péče o pánevní dno, které probíhají přímo v krásných prostorách centra.

10-2023
tým a jeho vývoj
Náš tým

V současné době (10/2023) v centru, v oborech prenatální diagnostiky a lékařské genetiky, pracuje celkem 10 lékařů.

O vysoký standard služeb se starají také zdravotní sestry Renata Hlaváčová, Dagmar Dohnalová, Alena Migdalová a nově také Tereza Šustková, bez jejichž přístupu by služby Predika nebyly na této úrovni.

Organizační složku celého centra řídí paní ředitelka Eva Loucká. O komunikaci s pacientkami se starají asistentka a recepční Adriana Přikrylová a recepční Monika Šturmová.