Již od 10. týdne těhotenství
a to pouze z běžného odběru
krve matky

Neinvazivní testování

V případě zvýšeného rizika některého z nejčastějších genetických onemocnění, nabízíme ženám i možnost provedení neinvazivního testování. Tento typ vyšetření je založen na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky.

Vedle invazivních testů, které s sebou nesou malé riziko potratu jsou na trhu další testy a to testy neinvazivní, které pracují s krví matky, ze které, různými metodami a s různou účinností, analyzují přítomnost chromozomálního materiálu 21, 18 a 13 a dalších.

Neinvazivní testování

v těhotenství

Neinvazivní prenatální testování je založeno na analýze genetického vybavení plodu a jeho provedení spočívá v běžném odběru krve matky. Nabízí tak bezpečné a spolehlivé určení Downova syndromu a dalších chromozomálních vad plodu

Mezi rizikové faktory patří jeden nebo více z následujících:

  • vyšší věk matky
  • výskyt chrozomálních abnormalit v osobní/ rodinné anamnéze
  • ultrazvukové zjištění anomálie plodu nasvědčující aneuploidii
  • pozitivní screeningový test
 
 

Centrum PREDIKO v nabízí neinvazivní testy:

.