Ultrazvuková vyšetření v těhotenství - 3D/4D UZ

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní metoda pro zobrazení plodu v děloze.

Genetický ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých či nepřímých známek vrozených defektů v různých stádiích těhotenství.

Od ledna 2006 disponuje Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o. ve Zlíně špičkovou ultrazvukovou (UZ) technologií v podobě digitálního barevného UZ přístroj GE Voluson Expert E8. Tento byl průběžně nahrazen modernějším přístrojem GE Voluson E10 + v současné době (květen 2023) probíhá instalace nejnovějšího verze přístroje, GE Voluson E22.

Tyto diagnostické systémy umožňují vysoce kvalitní dvourozměrné vyšetření plodu a současně poskytují trojrozměrné 3D/4D zobrazení.

Lékaři centra tak mají možnost velmi detailního a plastického prokreslení  orgánů plodu ve všech stádiích těhotenství. Uvedená diagnostická souprava je velmi důležitá především při prenatální diagnostice vrozených vývojových vad. Zjednodušeně lze říct, že třídimenzionální ultrazvukový obraz je dán velmi přesným a rychlým zpracováním dat  ze tří vyšetřovaných rovin. 

Tím je dosaženo vysoké věrnosti výsledného záběru. Prostorový vjem, volba určité roviny zobrazení  a schopnost vysokého zvětšení  umožňují cílenější  diagnostiku jistých vývojových defektů či anomálií.  Na druhé straně je reálná šance velmi rychle ověřit a často  vyloučit tzv. „podezřelý“ nález.

Pro nastávající maminku znamená trojrozměrný obrázek plodu nesrovnatelně větší vizuální zážitek než je běžný UZ záznam, který pracuje na principu „odstupňované šedi“,  a je mnohdy pro rodiče málo srozumitelný.

Těhotná může také za ideálních podmínek sledovat pohyby plodu , jeho mimiku,  gestikulaci , zívání a dokonce smích. V případě zájmu je možno archívovat 3D záznam na USB FLASH, pořídit fotku či videozáznam.

Optimální termín pro 3D UZ vyšetření je mezi 20. – 30. týdnem gravidity. Vyšetření trvá cca 10 minut. Zobrazení je závislé na poloze plodu.

S podobnou, vyspělou technologií, v současnosti pracuje pouze několik pracovišť v České republice (Praha, Brno, Olomouc).