Akreditace

Ministerstvo zdravotnictví
uděluje akreditaci
účastníku řízení:

PREDIKO, s.r.o.
Sídlo: Lešetín I 6966, Zlín PSČ: 760 01
Statutární orgán: RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., LL.M., jednatel
IČ: 262 27 452
Místo poskytování zdravotních služeb:
 Lešetín I 6966, Zlín PSČ: 760 01

na základě které lze dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádět vlastní specializovaný výcvik konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 2, Únor 2019
pro specializační obor

L É K A Ř S K Á   G E N E T I K A