KOMPLEXNÍ CENTRUM

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 
A GENETIKA

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. je pracovištěm poskytujícím specializovanou zdravotní péči těhotným ženám, dysfertilním párům a dalším pacientům ve Zlínském kraji.

2001 - 2023

PREDIKO, s.r.o.

Jaké byly začátky, kde mělo centrum původní zázemí a jak to všechno vůbec začalo se dozvíte v následujícím videu, případně se podívejte na stránku „historie„, kde jsme téma rozebrali ještě více do hloubky.

Prenatální diagnostika jako rychle se rozvíjející medicínský obor umožňuje v současné době rodičům rozpoznat genetickou nebo morfologickou vývojovou vadu ve velmi časné fázi těhotenství s vysokým procentem detekce při nízké falešné pozitivitě. Většina těhotných žen chce pro své dítě a v neposlední řadě i pro sebe to nejlepší. Proto dodržují zdravou životosprávu, vyvarují se rizik, které by mohly mít negativní vliv na vývoj dítěte atd. Provedení prenatálního screeningu (ve všech třech trimestrech) patří jistě k jednomu z těchto požadavků.

Existuje několik metod prenatální diagnostiky a na našich stránkách se Vám pokusíme jejich základní aspekty vysvětlit a nabídnout nejlepší varianty dle trendů nejnovějších mezinárodních doporučení. Důkazem korektnosti a dodržování mezinárodních standardů je spolupráce s kolegy v zahraničí (zejména z Velké Británie a USA) a národní i mezinárodní licence, které lékaři našeho centra získali. Dalším dokladem kvality péče je pravidelný audit naší práce se zasíláním výsledků do Nadace fetální medicíny (www.fetalmedicine.com) se sídlem v Londýně.

Klinická genetika

ZLÍNSKÉ GENETICKÉ CENTRUM z.s.

Společnost PREDIKO, s.r.o. působí společně se společností Vaše laboratoře s.r.o. v rámci Zlínského genetického centra z.s. Toto centrum získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví v oboru specializačního vzdělávání „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – klinická genetika“. V současné době se jedná o jediné vzdělávací akreditované pracoviště v klinické genetice v rámci Zlínského kraje.

Aktivity

centra

 • Integrovaný test (přečtěte si praktický průběh testu) – screening v I. a ve II.trimestru těhotenství
 • stanovení rizika preeklampsie
 • konsiliární ultrazvuková vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady (VVV) plodu nebo v případě vyššího rizika pro závažná genetická onemocnění plodu
 • genetické konzultace v případě pozitivního biochemického screeningu v prvním  či druhém trimestru těhotenství s návrhem dalšího postupu
 • invazivní výkony prenatální diagnostiky: odběry plodové vody(AMC), biopsie choria (CVS), odběry fetální krve (KC)
 • neinvazivní prenatální testování chromozomálních aberací
 • genetické poradenství u manželských párů s vyšším rizikem  VVV nebo závažnou rodokmenovou zátěží
 • genetické poradenství při neplodnost
 • genetické konzultace u těhotných s prokázanými rizikovými faktory v perikoncepčním či prenatálním období
 • screening  v I. trimestru gravidity – kombinovaný test
 • 3D/4D UZ vyšetření plodu
 • výkony fetální medicíny: amniodrenáže, amnioinfúze, punkční procedury u obstrukcí dutých systémů apod.
 • prenatální kardiologie – specializovaná vyšetření dětským kardiologiem
 • psychologické poradenství ve spolupráci s Psychocentrem Zlín

Stavte se u nás, alespoň virtuálně ...