vedoucí lékařka ambulance gynekologie

MUDr. Markéta Pektorová

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace
2008 promoce na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
2015 atestace EBCOG I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
Zaměstnání dřívější a současné
2008 – dosud Uherskohradišťská nemocnice a.s., gynekologicko-porodnické oddělení
2018 – dosud soukromá gynekologická ambulance v Uherském Brodě
2021 – dosud soukromá gynekologická ambulance PREDIKO Gyn., a.s, Zlín
Členství v odborných společnostech
  • 2008 – Česká lékařská komora
  • 2013 – SNGP(Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků)