vedoucí lékařka klinické genetiky

MUDr. Věra Hůrková

vedoucí lékařka klinické genetiky

Atestace z oboru Lékařská genetika

Odborné vzdělání a kvalifikace

2009 Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno – obor Všeobecné lékařství
2011 Ukončení specializačního kmene Základy dětského lékařství
2013 Atestace z oboru Lékařská genetika

Zaměstnání dřívější a současné

2009 – 2011 Krajská nemocnice T. Bati a.s., dětské oddělení – sekundární lékař
2011 – 2013 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc
2014 – dosud Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o.