Gynekologická ambulance

V případě, že potřebujete vystavit eRecept na dlouhodobě užívané léky, případně antikoncepci, využijte prosím formulář, který najdete po kliknutí na symbol eReceptu.

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN

Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.
Informace ke stažení zde ...

Komplexní gynekologická péče ambulantního typu

 • péči o těhotné ženy dle aktuálního doporučení odborné společnosti
 • preventivní prohlídky u žen všech věkových kategorií
 • komplexní péči o manželské páry s poruchou plodnosti či opakovaným potrácením
 • péči o uživatelky hormonální antikoncepce či nitroděložních tělísek
 • vyšetření trombofilních mutací u uživatelek hormonální antikoncepce
 • péči o ženy užívající hormonální substituční preparáty
 • pravidelné sledování dysplázií děložního čípku
 • vyšetření žen s urogynekologickými problémy
 • péči o ženy pro prodělaných gynekologických operacích
 • očkování proti HPV infekci děložního čípku
 • konzultační službu

Preventivní gynekologická prohlídka

Pravidelné vyšetření v naší ambulanci poskytuje kompletní vyšetření gynekologem s pomocí kvalitního ultrazvukového přístroje a kolposkopu k vyšetření děložního čípku. Samozřejmostí je používání jednorázových zrcadel. Pro zjišťování předrakovinových změn na děložním čípku používáme jak stěry na klasické „sklíčko“, tak nabízíme možnost využít i cytologie v tekutém mediu („liquid based cytology“). Dále lze využít vyšetření testu na lidské papilomaviry (HPV), proti kterým u nás také očkujeme.

Akutní případy tykající se gynekologické ambulance budou přednostně přijímány v prvních 30 minutách ordinační doby, viz: Ordinační doba

Ceník gynekologických výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu, dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovani x 1.2.

 

Jednorázová plastová zrcadla + hygienické pomůcky 80,- Kč
UZ gynekologické vyšetření na přání pacientky 500,- Kč
Foto z UZ plodu 50,- Kč
Těhotenský balíček 1600,- Kč
Oddálení menstruace na žádost, vč. UZ vyšetření + poučení 200,- Kč
Postkoitální antikoncepce - první hormonální pomoc při nechráněném styku 250,- Kč
Zavedení IUD (nitroděložního tělíska) + je třeba připočíst zvolené řešení (Mirena, GyneT, Multiload, ...) 1700,- Kč
Gynekologické vyšetření a léčba obtíží 900,- Kč
Vstupní gynekologická prohlídka na žádost zaměstnavatele 400,- Kč
Očkování proti HPV děložního čípku (cena dle druhu vakcíny) plus aplikace 350,- Kč
Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství včetně vaginálního UZ 1200,- Kč
Provedení těhotenského testu v ordinaci 100,- Kč
Měření foliklů na žádost pacientky 300,- Kč
Liquid based cytologie (LBC) 700,- Kč
Screening růstové restrikce 600,- Kč
HPV-HR testace (test na zjištění přítomnosti rizikových virů)                       1200,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci antikoncepční injekce, očkování 350,- Kč
Konzultace nálezu u neregistrovaných pacientek 1000,- Kč
Agolutin včetně aplikace 100,- Kč
Preventivní prohlídka (Uz vyš. , gynekol. vyš. Cytologie)                               1500,- Kč
Gardasil 9 plus aplikace 3900,- Kč
   
Administrativní úkon na přání pacientky 200,- Kč
Vystavení receptu na hormonální léčbu 60,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci 100,- Kč
Sepsání nálezu při vyžádání pacientky 200,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění na žádost pacientky 300,- Kč

 

Tyto nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw