zástupce vedoucí lékařky prenatální diagnostiky

MUDr. Milan Kovalčík

zástupce vedoucí lékařky prenatální diagnostiky

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace

2003 promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
2007 odborná stáž Ultrazvukové vyšetřovaní v prenatální diagnostice-ÚPMD Podolí
2008 licence nadace Fetal Medicine Foundation-prenatální screening v I.trimestru
2008 odborná stáž na Gyn.-por. klinice VFN v Praze
2009 kurz fetální echokardiografie v rámci ISUOG, prof. R. Chaoui
2009 atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví
2011 practical course of the 11-14 weeks scan
2011 practical course of the 18-23 weeks scan
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

2003-2010 Gynekologicko – porodnické oddělení KNTB a.s. ve Zlíně
2010 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, IVF Czech republic s.r.o, Zlín
Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky