Ultrazvuková vyšetření v těhotenství - I. trimestr

V období I.trimestru (tzn. 11.—14. týden gravidity od poslední menstruace) je doporučeno absolvovat komplexní ultrazvukové vyšetření plodu na pracovišti centra prenatální diagnostiky, které spočívá v několika krocích od základního až po nejsložitější vyšetřovací metody.

Jako první krok ověřujeme vitalitu plodu, zda je přítomna srdeční akce a její frekvence v mezích normy. Nepřímou známkou vitality je rovněž prokázání pohybů plodu.

Další krok je ověření datace těhotenství formou tzv. biometrie plodu, které provádíme několika standardizovanými měřeními temeno-kostrční vzdálenosti a příčného průměru hlavičky. Tyto rozměry nám pomáhají v ověření stáří plodu a jeho přepočítání s ohledem na termín posledních menzes.

Následně přistupujeme ke zhodnocení celkové morfologie plodu a placenty. Ve stručnosti to lze shrnout, jako „vyšetření od hlavy až k patě“. Kontrolujeme vývoj mozkové tkáně, tvar lebky a obličeje. Vizualizujeme celou páteř, srdce, žaludek, močový měchýř, ledviny, ručičky i nožičky.

Na závěr přistupujeme k vyšetření markerů genetických defektů. Těmito znaky jsou zejména šíjové projasnění (nuchální translucence), která je měřena v oblasti krční páteře a je velmi časnou známkou možného problematického vývoje plodu ať už z genetického nebo kardiologického hlediska. Dalším znakem je přítomnost nosní kosti, obličejový úhel, projasnění podkoží nad nosní kostí, průtok krve na trikuspidální chlopni v pravé komoře a průtok v žilní spojce, které se říká ductus venosus.

Závěrem tohoto komplexního ultrazvukového vyšetření se těhotná žena dozví celkové zhodnocení vývoje plodu, zda svou velikostí odpovídá délce těhotenství a jestli je nebo není přítomno podezření na možnou genetickou nebo morfologickou vadu plodu.

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní metoda pro zobrazení plodu v děloze.

Genetický ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých či nepřímých známek vrozených defektů v různých stádiích těhotenství.