Komplexní gynekologická péče ambulantního typu

Gynekologická ambulance

Komplexní gynekologická péče ambulantního typu, antikoncepční poradenství, komplexní preventivní program v gynekologické praxi, sledování průběhu těhotenství s přesahem do vysoce odborné prenatální péče.

Komplexní péče

ambulantního typu

 • péči o těhotné ženy dle aktuálního doporučení odborné společnosti
 • preventivní prohlídky u žen všech věkových kategorií
 • komplexní péči o manželské páry s poruchou plodnosti či opakovaným potrácením
 • péči o uživatelky hormonální antikoncepce či nitroděložních tělísek
  • lokální anestezii při zavádění IUD (nitroděložního tělíska) intrauterinní gel LIDBREE (více informací: LIDBREE.pdf)
 • vyšetření trombofilních mutací u uživatelek hormonální antikoncepce
 • péči o ženy užívající hormonální substituční preparáty
 • pravidelné sledování dysplázií děložního čípku
 • vyšetření žen s urogynekologickými problémy
 • péči o ženy pro prodělaných gynekologických operacích
 • očkování proti HPV infekci děložního čípku
 • konzultační službu
V případě, že potřebujete vystavit eRecept na dlouhodobě užívané léky, případně antikoncepci, využijte prosím formulář, který najdete po kliknutí na symbol eReceptu.

Preventivní

gynekologická prohlídka

Pravidelné vyšetření v naší ambulanci poskytuje kompletní vyšetření gynekologem s pomocí kvalitního ultrazvukového přístroje a kolposkopu k vyšetření děložního čípku. Samozřejmostí je používání jednorázových zrcadel.

Pro zjišťování předrakovinových změn na děložním čípku používáme jak stěry na klasické „sklíčko“, tak nabízíme možnost využít i cytologie v tekutém mediu („liquid based cytology“). Dále lze využít vyšetření testu na lidské papilomaviry (HPV), proti kterým u nás také očkujeme.

Ceník
gynekologických výkonů

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu, dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovani x 1.2.

Psychoprofylaxe
pro těhotné

Skupinové kurzy

Karla Štěpánová /porodní asistentka/

 

Bc. Hana Válková /porodní asistentka/

 

Romana Gogelová /porodní asistentka/