Ultrazvuková vyšetření v těhotenství - II. trimestr

Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní metoda pro zobrazení plodu v děloze.

Genetický ultrazvuk se zaměřuje na průkaz přímých či nepřímých známek vrozených defektů v různých stádiích těhotenství.

V období mezi 18. – 22. týdnem gravidity následuje další doporučené ultrazvukové vyšetření plodu s komplexním hodnocením vývoje.

Vyšetření začíná stejně jako v I.trimestru ověřením vitality a viability plodu kontrolou srdeční frekvence, posouzením pohybů, morfologie placenty a množství plodové vody. Ověřujeme polohu plodu.  Následnou biometrií (měřením velikosti plodu) základními rozměry pro určení gestačního  stáří plodu rozměry hlavičky (BPD, HC), obvodu břicha (AC) a délky stehenní kosti (FL) můžeme posoudit ev. možné strádání plodu a riziko vlivu nedostatku přísunu živin a kyslíku plodu. Tomuto onemocnění se říká tzv. hypotrofie plodu, kterou lze v tomto týdnu již odhalit.

Měřením jednotlivých orgánů můžeme znovu posoudit ev. riziko některých vývojových vad (např. šířku mozečku, délku nosní kůstky, šířku ledvinných pánviček, tvar chodidla apod.)

Dále hodnotíme základní anatomii všech orgánů plodu s pečlivým zaměřením na morfologii srdce (tzv. fetální echokardiografie), mozku, páteře, trávicího traktu, vylučovacího ústrojí i pohybového aparátu. Pro zobrazení některých orgánů používáme trojrozměrný (3D) UZ (např. pro odhalení rozštěpových vad obličeje).

V indikovaných případech hodnotíme průtokové vlastnosti cév pomocí barevného či „power“ Dopplerovského režimu, které nám pomohou odhalit již první signály možné tzv. hypoxie plodu.