vedoucí lékařka prenatální diagnostiky

MUDr. Denisa Doubková

vedoucí lékařka prenatální diagnostiky

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví; atestace z oboru Lékařská genetika

Odborné vzdělání a kvalifikace

2003 promoce na Lékařské fakultě Univerzity Komenského Bratislava – obor všeobecné lékařství
2008 atestace EBCOG I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
2010 mezinárodní certifikát pro kombinovaný ultrazvukový screening prvního trimestru, Fetal Medicine Foundation
2011 specializační kurz „Kongenitální anomálie a fetální echokardiografie“, ISUOG Londýn
2012 specializační kurz „Pokročilé ultrazvukové techniky vyšetření vrozených vad a ultrazvukové vyšetření srdce plodu“, ISUOG Paříž
specializační kurz „Pokročilé 3D ultrazvukové zobrazování“, prof.Kratochwil, Vídeň
mezinárodní certifikát pro ultrazvukový screening II. trimestru, Fetal Medicine Foundation
certifikát pro vykazování zdravotního výkonu 63415 „Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče“ (Česká gynekologická a porodnická společnost), recertifikace 2018
2013 specializační kurz „Vyšetření srdce plodu a anomálií hlavy a obličeje“, ISUOG Berlín
2017 specializační kurz „Vícečetné těhotenství“, ISUOG Londýn
2018 atestace z oboru Lékařské genetika
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

2003-2008 Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno – sekundární lékař
2008-2012 Sanatorium Helios s.r.o., Brno (ambulance – riziková gravidita, prenatální diagnostika, gynekologie)
2010-2018 Centrum prenatální diagnostiky s.r.o., Brno (prenatální diagnostika, ambulance – riziková gravidita, gynekologie, genetika)
2012-2016 Reprofit International s.r.o., Brno (prenatální diagnostika)
2018 – dosud Prediko s.r.o. (prenatální diagnostika)
Reprofit International s.r.o., Brno (genetika, gynekologie)
Quercus-Med, ambulance prenatální diagnostiky

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGPS ČSL JEP)
  • Sekce perinatální medicíny
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky
  • Sekce fetální medicíny
  • Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP