Spolupráce s gynekology

Počátkem měsíce března zahajují naše spolupracující laboratoře cílenou spolupráci s gynekology. Tato spolupráce probíhá v rámci celosvětového programu „Zdraví žen“ (Women´s Health), který je zaměřen na včasnou prevenci před vážnými onemocněními. Podrobnější informace k tomuto samoplátcovskému programu naleznete v informační brožuře, dále na telefonním čísle +420 774 790 322 a na obvyklých kontaktech laboratoří. Žádanka programu Péče o zdraví ženy.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw