Ceník nehrazených výkonů (platnost od 1.1.2023)

Ceník je stanoven v souladu s platnými předpisy a je smluvní. Jedná se o úhradu výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a prováděných na výslovnou žádost pacientky.

V oblasti standardní péče má centrum PREDIKO smlouvu o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacientky bez zdravotního pojištění ošetříme za přímou úhradu, dle aktuálních bodových ohodnocení výkonů vydaných zdravotními pojišťovani x 1.2.

 

Prenatální péče

  jednočetná gravidita vícečetná gravidita
Kombinovaný test v I trimestru + preeklampsie 2000,- Kč 2700,- Kč
IT (integrovaný test) 450,- Kč  
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený v návaznosti na KT v Prediku 1800,- Kč 2500,- Kč
Superkonziliární UZ screening II trimestru provedený bez návaznosti na KT v Prediku 2400,- Kč 3200,- Kč
Screening preeklampsie II trimestr 1800,- Kč  
UZ srdce plodu 1200,- Kč 1600,- Kč
UZ screening III trimestru, vč. růstové restrikce 1200,- Kč 1600,- Kč
Screening růstové restrikce 800,- Kč 1000,- Kč
Foto černobílá 1 ks 200,- Kč  
Foto 3D 1 ks 300,- Kč  
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 2D délka záznamu 10 minut 600,- Kč  
DVD záznam včetně speciálně upraveného flash disku 3D/4D délka záznamu 10 minut + foto 1100,- Kč  

 

Genetická vyšetření - ceník

Klinicko genetické vyšetření kontrolní (malá genetická konzultace) 430,- Kč
Cílené klinickogenetické vyšetření bez uzavření výsledku (genetická konzultace 28022) 1840,- Kč
Klinickogenetické vyšetření komplexní (genetická konzultace 28021) 3020,- Kč
   
Vyšetření karyotypu z periferní krve 4480,- Kč
Vyšetření karyotypu z plodové vody 6590,- Kč
FISH (fluorescenční in situ hybridizace) 1780,- Kč
   
Faktor V Leiden (R506Q~G1691A) + Faktor II Prothrombin (G20210A) 1200,- Kč 
MTHFR (C677T) 600,- Kč 
MTHFR (A1298C) 600,- Kč 
Glykoprotein Ia (C807T) 750,- Kč 
Glykoprotein IIIa (L33P~T393C) 750,- Kč 
Faktor XIII (Val34Leu) 750,- Kč 
PAI-1 (4G/5G) 750,- Kč
Janus Kinase 2 (V617F) 1500,- Kč
CALR (exon 9) 3000,- Kč
Fúzní gen BCR/ABL 1800,- Kč
Hemochromatóza (C282Y, H63D, S65C) 1500,- Kč
HLA-B27 1000,- Kč
Angiotensin konvertující enzym (I/D) 1500,- Kč
Cystická fibróza (35 mutací + Tn/TGn IVS8) 9500,- Kč
Mikrodelece Y AZFa,b,c 3000,- Kč
Syndrom fragilního chromozómu X(FRAXA) 5000,- Kč
Spinální muskulární atrofie (SMA - delece genu SMN1) 5000,- Kč
Connexin 26 (35delG GJB2) 1500,- Kč
VKORC1 + CyP2C9 1900,- Kč
TPMT (G238C, G460A, A719G) 1500,- Kč
Celiakální sprue (DQ2, DQ8) 1500,- Kč
Laktózová intolerance (C/T-13910, G/A-22018) 1500,- Kč
ApoB-100 (R3500Q) 1100,- Kč
ApoE (E2, E3, E4) 2200,- Kč
Gilbertův syndrom (UGT1A1 TATA box) 1500,- Kč
Kongenitální adrenální hyperplázie (CAH) - 11 mutací + MLPA 6000,- Kč
Receptor pro folikulstimulační hormon (FSHr) 1500,- Kč
   
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, X, Y) 2500,- Kč
QF-PCR (Amnio-PCR: aneuploidie chromozomů 21, 13, 18, X, Y) 3000,- Kč
   
Test otcovství (anonymní: otec + dítě + matka) 4500,- Kč

 

Neinvazivní testy (NIPT)

  základní cena zvýhodněná cena *)
MaterniT GENOME 18 400,- Kč
MaterniT21 PLUS 12 600,- Kč


*) zvýhodněné ceny testů NIPT jsou platné pro klientky, které u nás abolvovaly kombinovaný test v I. trimestru těhotenství

 

Gynekologická ambulance

Jednorázová plastová zrcadla + hygienické pomůcky 80,- Kč
UZ gynekologické vyšetření na přání pacientky 500,- Kč
Foto z UZ plodu 50,- Kč
Těhotenský balíček 1600,- Kč
Oddálení menstruace na žádost, vč. UZ vyšetření + poučení 200,- Kč
Postkoitální antikoncepce - první hormonální pomoc při nechráněném styku 250,- Kč
Zavedení IUD (nitroděložního tělíska) + je třeba připočíst zvolené řešení (Mirena, GyneT, Multiload, ...) 1700,- Kč
Gynekologické vyšetření a léčba obtíží 900,- Kč
Vstupní gynekologická prohlídka na žádost zaměstnavatele 400,- Kč
Očkování proti HPV děložního čípku (cena dle druhu vakcíny) plus aplikace 350,- Kč
Vyšetření související s umělým přerušením těhotenství včetně vaginálního UZ 1200,- Kč
Provedení těhotenského testu v ordinaci 100,- Kč
Měření foliklů na žádost pacientky 300,- Kč
Liquid based cytologie (LBC) 700,- Kč
Screening růstové restrikce 600,- Kč
HPV-HR testace (test na zjištění přítomnosti rizikových virů)                       1200,- Kč
Manipulační poplatek při aplikaci antikoncepční injekce, očkování 350,- Kč
Konzultace nálezu u neregistrovaných pacientek 1000,- Kč
Agolutin včetně aplikace 100,- Kč
Preventivní prohlídka (Uz vyš. , gynekol. vyš. Cytologie)                               1500,- Kč
Gardasil 9 plus aplikace 3900,- Kč
   
Administrativní úkon na přání pacientky 200,- Kč
Vystavení receptu na hormonální léčbu 60,- Kč
Vystavení žádosti o sterilizaci 100,- Kč
Sepsání nálezu při vyžádání pacientky 200,- Kč
Vyplnění formuláře komerčního připojištění na žádost pacientky 300,- Kč

 

Tyto nehrazené výkony je možno platit nejen hotově, ale také platebními kartami. Přijímáme karty vydané asociacemi MasterCard a VISA.

Zdravotní pojišťovny také v roce 2023 nabízejí příspěvek svým klientkám, které jsou těhotné, a v průběhu těhotenství absolvují specializovaná vyšetření v Centru prenatální diagnostiky. Více informací zjistíte přímo u Vaší pojišťovny.

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 3500 Kč
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP) - 1500 Kč
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 2500 Kč
207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) - 1500 Kč
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR) - 3000 Kč
213 - Revírní bratrská pokladna (RBP) - 1000 Kč

Úhrada od zdravotní pojišťovny vám bude vyplacena proti daňovému dokladu, který vám vystavíme v našem Centru prenatální diagnostiky a genetiky.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw