Příspěvky zdravotních pojišťoven
na prenatální péči - 2024

111 – VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství
 • Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství
 • Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství

Výše příspěvku celkem: 5000,- Kč
Zdroj: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/brozura-vyhody-2024.pdf 

 

201 – VOZP (Vojenská zdravotní pojišťovna)
 • screening genetických vad plodu
 • 3D nebo 4D ultrazvukové vyšetření plodu

Výše příspěvku celkem: 2000,- Kč
Zdroj: https://www.vozp.cz/prispevek/prevence-v-tehotenstvi

 

205 – ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
 • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství

Výše příspěvku celkem: 2500,- Kč
Zdroj: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/38

 

207 – OZP (Oborová zdravotní pojišťovna)
 • Vyšetření v těhotenství (např. screening plodu, ÚZ, genetické vyšetření)

Výše příspěvku celkem: 3000,- Kč
Zdroj: https://www.ozp.cz/benefity/maminky-a-novorozenci

 

211 – ZPMV (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky)
 • genetické vyšetření
 • vyšetření štítné žlázy – ultrazvuk, hladina jódu
 • 3D nebo 4D ultrazvuk

Výše příspěvku celkem: 3000,- Kč
Zdroj: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/vysetreni-v-tehotenstvi

 

213 – RBP (Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna)
 • ultrazvukové vyšetření plodu v I. trimestru, včetně screeningu Downova syndromu

Výše příspěvku celkem: 1000,- Kč
Zdroj: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/zeny-od-19-do-59-let/a-912/#popup_pro-tehotne