Spolupracující biochemická laboratoř ze společnosti Vaše laboratoře s.r.o. je zařazena v registru laboratoří provádějících biochemický screening vrozených vývojových vad.

Toto osvědčení, společně s účastí v české i mezinárodní kontrole kvality, si spolupracující laboratoř udržuje už téměř tři desítky let.

Osvědčení ve formátu PDF