Na celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie přednesla v rámci bloku Molekulární biologie v laboratorní medicíně MUDr. Věra Hůrková sdělení NIPT a jeho aktuální role při screeningu chromozomálních vad.

Společnost Vaše laboratoře s.r.o. dále prezentovala ve formě posteru svoje několikaleté zkušenosti s NIPT testem MaterniT. RNDr. Jaroslav Loucký prezentoval sdělení týkající se připravovaného screeningu štítné žlázy u těhotné populace.