Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

MUDr. Sylva Masná

Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace
1981 Promoce na Lékařské fakultě UP Olomouc, obor všeobecné lékařství
1985 Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
Zaměstnání dřívější a současné
1981 – 2001 Gynekologické oddělení, OÚNZ, Gottwaldov, později Nemocnice Atlas, a.s. Zlín
2001-2018 Privátní lékařská praxe – gynekologická ambulance, Poliklinika a.s Zlín
2018 – dosud Soukromá gynekologická ambulance PREDIKO Gyn., a.s, Zlín
Členství v odborných společnostech
  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Sdružení soukromých gynekologů