Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

MUDr. Jana Pavelková

Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace
2001 promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2005 atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
2006 licence České lékařské komory pro výkon soukromé praxe v oboru gynekologie a porodnictvíu
2008 practical course of the 18 – 23 weeks scan
2012 certifikovaný kurz ČGPS ČLK JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách a Prenatální péče o vícečetná těhotenství
2014 practical course of the 11 – 14 weeks scan
2015 kurz ultrazvuková diagnostika patologií dělohy dle EITA (Endometrial International Tumor Analysis)
2015 Certificate of Competence The 11 – 13 weeks scan
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)
Zaměstnání dřívější a současné
2001-2006 Gynekologicko – porodnická klinika FN Brno
2006-2015 Porodnicko gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice
2014 – dosud soukromá gynekologická praxe
2016 Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín
Členství v odborných společnostech
  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká lékařská komora
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky
  • Sdružení soukromých gynekologů