Atestace I. stupně z pediatrie

MUDr. Dana Kovaříková

Atestace I. stupně z pediatrie

Odborné vzdělání a kvalifikace
1980 Promoce na Lékařské fakultě UJEP Brno, směr pediatrický
1983 Atestace I.stupně z pediatrie
Zaměstnání dřívější a současné
1980-1983 Dětské oddělení NsP Zlín, sekundární lékař
1983-1984 dětské středisko Brumov-Bylnice, obvodní pediatr
1984-1989 dětské středisko Zlín-Jižní Svahy, obvodní pediatr
1990-1996 novorozenecké oddělení Baťovy krajské nemocnice Zlín, sekundární lékař
1997 – dosud Perinatologické centrum KNTB Zlín, sekundární lékař
1991 – dosud ambulance UZ prenatální diagnostiky KNTB Zlín, vyšetřující lékař
1999 – dosud Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO
Členství v odborných společnostech
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká neonatologická společnost