Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

MUDr. Barbora Chaloupková

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace
2008 promoce 2.lékařská fakulta UK v Praze
2013 atestace EBCOG I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
Zaměstnání dřívější a současné
2008 – dosud Gynekologické oddělení, KNTB,a.s
2018 – dosud Soukromá gynekologická ambulance PREDIKO Gyn., a.s, Zlín
Členství v odborných společnostech
  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Sdružení soukromých gynekologů