Minulý týden jsme úspěšně zakončili výuku předmětu Embryologie studentek prvního ročníku oboru porodní asistence Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vše proběhlo formou zápočtového testu, který studentky úspěšně složily.

S Univerzitou Tomáše Bati spolupracujeme dlouhodobě při výuce porodních asistentek a budeme se na ně opět těšit v zimním semestru na přednáškách Lékařské genetiky. O výuku na Prediku je velký zájem, což nás velmi těší. Při výuce Lékařské genetiky jsme schopni studentkám nabídnout k přednáškám také přítomnost při prenatálních screeningových vyšetřeních v prenatální části našeho centra.

Lékařská genetika i embryologie jsou předměty, které patří mezi základní kameny pro další výuku porodních asistentek a tak si zakládáme na tom, aby na těchto kamenech mohly studentky dále stavět svou budoucí úspěšnou praxi.