Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

MUDr. Radek Laža

Atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace

2013 promoce na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Všeobecné lékařství
2018 licence nadace Fetal Medicine Foundation Londýn-prenatální screening v I.trimestru
2019 certifikovaný kurz „Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách a „Prenatální péče o vícečetná těhotenství“
atestace EBCOG I.a II. Stupně v oboru gynekologie a porodnictví
2020 Kurz fetální echokardiografie-Centrum prenatální diagnostiky Brno pod záštitou České kardiologické společnosti
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

2013 – doposud Oddělení gynekologie a porodnictví Vsetínské nemocnice a.s.
2015 – doposud Výuka oboru Diplomovaná všeobecná sestra – VOŠ na Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín
2019 – doposud Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Sdružení soukromých gynekologů
  • Member of International Society of Utrasound in Obstetrics and Gynecology