jednatel společnosti

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D., LL.M.

jednatel společnosti

Postgraduální kurzy, stáže, semináře a odborná školení