Proč je třeba prenatální diagnostiky?

Prenatální diagnostika jako rychle se rozvíjející medicínský obor umožňuje v současné době rodičům rozpoznat genetickou nebo morfologickou vývojovou vadu ve velmi časné fázi těhotenství s vysokým procentem detekce při nízké falešné pozitivitě. Většina těhotných žen chce pro své dítě a v neposlední řadě i pro sebe to nejlepší. Proto dodržují zdravou životosprávu, vyvarují se rizik, které by mohly mít negativní vliv na vývoj dítěte atd. Provedení prenatálního screeningu (ve všech třech trimestrech) patří jistě k jednomu z těchto požadavků. Existuje několik metod prenatální diagnostiky a na našich stránkách se Vám pokusíme jejich základní aspekty vysvětlit a nabídnout nejlepší varianty dle trendů nejnovějších mezinárodních doporučení. Důkazem korektnosti a dodržování mezinárodních standardů je spolupráce s kolegy v zahraničí (zejména z Velké Británie a USA) a národní i mezinárodní licence, které lékaři našeho centra získali. Dalším dokladem kvality péče je pravidelný audit naší práce se zasíláním výsledků do Nadace fetální medicíny (www.fetalmedicine.com) se sídlem v Londýně.

Díky pokroku v zobrazovací a laboratorní technice Vám prenatální diagnostika poskytne co nejvíce informací o průběhu Vašeho těhotenství a vývoji plodu se zaměřením na detekci znaků vývojových vad, které mohou být vázány na chromosomální původ nebo mohou mít náhodnou příčinu poruchy vývoje. Tyto znaky můžeme odhalit kombinací ultrazvukového zobrazení plodu a vyšetřením krevního vzorku matky. Na těchto stránkách se budeme snažit poskytnout Vám kompletní informaci o možném riziku postižení plodu.

Při ultrazvukovém vyšetření na našem pracovišti můžeme posoudit v prvé řadě velikost těhotenství, zda odpovídá termínu početí a nejeví poruchy růstu. Dále popisujeme morfologiiplodu s možností odhalení problému ve vývoji již v časném stádiu gravidity. Hlavní částí prenatální diagnostiky je vyšetření markerů (znaků), které se vyskytují v souvislosti s genetickou poruchou plodu (např. šíjové projasnění, nosní kost, prosáknutí kůže v oblasti nosu, obličejový úhel, průtok krve na trikuspidální chlopni, srdeční defekty atd.)

Prenatální diagnostika provází těhotnou ženu v každém trimestru těhotenství, kdy lze poznat odchylky od správného vývoje plodu. V našem Centru poskytujeme komplexní péči pomocí všech nejnovějších poznatků v tomto oboru a jako jedno z mála center v České republice můžeme nabídnout těhotným ženám všechny metody prenatální diagnostiky s možností podrobné konzultace. Těhotná žena by si ovšem měla být vědoma, že ani v dnešní době není v silách medicíny poskytnout i přes veškerou snahu 100% záruku narození zdravého dítěte.

Byli jsme velmi spokojeni s přístupem pana doktora Kovalčíka a sestry Hlaváčové, velmi profesionální přístup, vše skvěle vysvětleno. Patří velký dík

Martina Rychlíková

převzato z Facebook

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw