Triple test - screening ve II. trimestru

Vyšetření tří biochemických látek ve 2. trimestru těhotenství nazýváme triple testem. Optimální načasování odběru krevního vzorku pro tato vyšetření je mezi 16. – 18. týdnem těhotenství. Lze ovšem vyšetřit krevní vzorky už v 15. týdnu těhotenství a nejpozději lze tyto testy provést do 22. týdne těhotenství. Mezi vyšetřované biochemické látky patří alfa1-fetoprotein (AFP), celkový choriogonadotropin (HCG) a nekonjugovaný estriol (uE3). 

Triple test byl v minulosti jednoduchou a poměrně efektivní formou screeningu vrozených vývojových vad, který byl tedy realizován pouhým odběrem krve. Pomocí tohoto testu lze zachytit zhruba 70% postižených plodů (senzitiva testu), při čemž určité procento výsledků je pozitivní, ale ve skutečnosti se nejedná o poškozené plody. V literatuře se uvádí, že tento typ testu má zhruba 5% falešnou pozitivitu. V současné době triple test zůstává jednoduchým řešením screeningu Downova syndromu pro ženy, které přicházejí k lékaři v pozdějším stádiu těhotenství. 

Hlavní význam triple testu dnes ovšem spočívá v tom, že jeho výsledky mohou být využity jako součást integrovaného testu, kdy společně s UZ vyšetřeními a biochemickými testy (PAPP-A, volné beta HCG), provedenými v 1. trimestru těhotenství, získáme výsledek screeningu s absolutně nejlepšími možnými parametry - integrovaný test.

Důležitou skutečností je také fakt, že samostatné stanovení AFP je markerem, který může odhalit některé z vad spojených s defektem neurální trubice.

Velmi příjemné a čisté prostředí, super sestřičky - mílé, příjemné, usměvavé, nic nebyl problém, paní primářka na 1* - podá ruku, je milá, vysvětlí, když se na něco zeptáte. Rozhodně doporučuji

Pavla Škorníková

převzato z Facebook

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw