Invazivní vyšetření v těhotenství

Diagnostické metody v prenatální diagnostice představují v současnosti nejdokonalejší a definitivní metodu získání informace o stavu plodu.  

K jejich provedení se přistupuje pouze při zvýšeném riziku výskytu vrozené vývojové vady. Důvodem může být výsledek screeningu, nebo také ultrazvukový nález. Získání biologického materiálu plodu se nejčastěji provádí pomocí amniocentézy (AMC), nebo odběru choriových klků (CVS).

Stanovení karyotypu z periférní krve 3. leden 2014 3669
FISH- fluorescenční in situ hybridizace 3. leden 2014 5896
CVS-stanovení karyotypu 3. leden 2014 3902
Plodová voda stanovení karyotypu 3. leden 2014 4657

Velmi příjemné a čisté prostředí, super sestřičky - mílé, příjemné, usměvavé, nic nebyl problém, paní primářka na 1* - podá ruku, je milá, vysvětlí, když se na něco zeptáte. Rozhodně doporučuji

Pavla Škorníková

převzato z Facebook

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw