MUDr. Jana Pavelková

 

Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

Odborné vzdělání a kvalifikace

2001promoce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2005atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
2006licence České lékařské komory pro výkon soukromé praxe v oboru gynekologie a porodnictvíu
2008practical course of the 18 – 23 weeks scan
2012certifikovaný kurz ČGPS ČLK JEP Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách a Prenatální péče o vícečetná těhotenství
2014practical course of the 11 - 14 weeks scan
2015kurz ultrazvuková diagnostika patologií dělohy dle EITA (Endometrial International Tumor Analysis)
2015Certificate of Competence The 11 - 13 weeks scan
průběžně odborná opakovaná recertifikace u Fetal Medicine Centre (Londýn)

Zaměstnání dřívější a současné

2001-2006Gynekologicko – porodnická klinika FN Brno
2006-2015Porodnicko gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice
2014 - dosudsoukromá gynekologická praxe
2016Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Členství v odborných společnostech

  • Česká gynekologická a porodnická společnost
  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká lékařská komora
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky
  • Sdružení soukromých gynekologů

Postgraduální kurzy, stáže, semináře a odborná školení

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw