MUDr. Dana Kovaříková

 

Atestace I. stupně z pediatrie

Odborné vzdělání a kvalifikace

1980 Promoce na Lékařské fakultě UJEP Brno, směr pediatrický
1983 Atestace I.stupně z pediatrie

Zaměstnání dřívější a současné

1980-1983 Dětské oddělení NsP Zlín, sekundární lékař
1983-1984 dětské středisko Brumov-Bylnice, obvodní pediatr
1984-1989 dětské středisko Zlín-Jižní Svahy, obvodní pediatr
1990-1996 novorozenecké oddělení Baťovy krajské nemocnice Zlín, sekundární lékař
1997 - dosud Perinatologické centrum KNTB Zlín, sekundární lékař
1991 - dosud ambulance UZ prenatální diagnostiky KNTB Zlín, vyšetřující lékař
1999 - dosud Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská společnost JEP
  • Česká neonatologická společnost

Postgraduální kurzy, stáže, semináře a odborná školení

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw