Diagnostika - mikrodelece Y

Neplodností je postiženo až 20 % párů v reproduktivním věku a zhruba v polovině případů se na ní podílí muž. Mužská neplodnost je v určitých případech vyvolaná přítomností mikrodelecí v tzv. AZF oblasti (lokalizace na chromozomu Y - Yq11.3). Frekvence jejich výskytu se odhaduje na 1/10 000 živě narozených mužů a byly nalezeny zhruba u 7,3 % neplodných mužů.

Vyšetření provádíme u pacientů s mužskou neplodností. Výsledek vyšetření je dostupný do 14 dnů.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw