Certifikáty společnosti PREDIKO a certifikace personálu ...

Centrum je akreditováno u Fetal Medicine Foundation (Londýn) pro Screening v 11. - 14. týdnu gravidity (Centre ID 5550, FMF ID 12461).

  • měření nuchální translucence (NT)
  • sledování nosní kůstky (NB)
  • posouzení trikuspidální regurgitace (TR)
  • měření obličejového (frontomaxillofaciálního úhlu) (FMF)
  • dopplerovské vyšetření děložní artérie (PET)
  • průkaz abnormního krevního toku přes ductus venosus (DV)

Osobní certifikáty najdete na stránce personální zastoupení, vždy u každého lékaře zvlášť ... případně si je můžete přímo vyhledat na stránce: courses.fetalmedicine.com.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw