Tisková konference ke studii Infanet

4.11. byli zástupci tisku seznámeni s výsledkem mezinárodní studie  Infanet.

Výsledky mezinárodní spolupráce při využití volných fetálních nukleových kyselin v krevním oběhu matky pro testování Downova syndromu prezentovali pracovníci společností Imalab s.r.o.  a Prediko s.r.o. také ve vysílání TV Nova, ve Zprávách TV Prima ze 13.11. a ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo.

Tato studie se týkala neinvazivního testování trizomií vyskytujících se v populaci, zejména nejčastější trizomie chromozomu 21 - Downova syndromu, která se vyskytuje s incidencí 1/600-800 porodů. Této studie se zúčastnilo za Českou republiku také naše pracoviště Imalab s.r.o. a stalo se jedním ze 27 center, které zasílaly po dobu 2 let (duben 2009-únor 2011) vzorky plazmy do USA. Pacientkám byl na pracovišti Prediko s.r.o následně proveden invazivní zákrok, jehož výsledek byl porovnáván s výsledkem DNA analýzy. Tato analýza byla provedena metodou MPS (masivní paralelní sekvenování) na přístroji Hiseq 2000. Našimi společnostmi Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. bylo zasláno 255 vzorků. Kvalitu plazmy pro transport do USA zajišťoval Mgr. Michal Zemánek, Ph.D. (ved. laboratoře molekulární biologie), výsledky karyotypů a reporty ke kompletaci výsledků připravovala RNDr. Radka Rychlíková. Koordinátorkou v Prediku byla paní Eva Loucká, která měla na starosti veškerou komunikaci s těhotnými ženami a vysvětlovala jim princip a důvody této studie. Výsledky studie ukazují velké možnosti v oblasti neinvazivního prenatálního testování těhotných. Další informace si můžete přečíst na iDnes, ve Zlínském deníku.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw