Mezinárodní konference za účasti předních světových odborníků

Asociace center lékařské genetiky ČR pořádá ve dnech 20. a 21. 4. 2012 mezinárodní konferenci „Trendy v prenatální diagnostice (Quo Vadis?)“. Program konference zahrnuje přednášky předních světových i českých odborníků v této oblasti.

Diskutována bude problematika neinvazivního prenatálního testování, současné možnosti stávajících screeningových metod a také problematika preimplantační genetické diagnostiky. Záštitu nad touto významnou mezinárodní konferencí převzal děkan 1.LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA. Program konference naleznete níže, včetně odpovídající přihlášky.

 

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw