Nové publikace z našich pracovišť

V současné době byly uveřejněny dvě publikace, které mají původ na našich pracovištích. V on-line recenzovaném časopise Actualgyn byla publikována informace o účasti pracovišť Imalab s.r.o. a Prediko s.r.o. při výzkumu neinvazivního testování chromozomálních aberací z krve matky. Na webových stránkách Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS byl uveřejněn přejatý článek o screeningu vrozených vývojových vad, který je součástí publikace Průvodce laboratorními nálezy. Kniha bude nakladatelstvím Raabe vydána v prosinci 2012.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw