První držitelé odborných certifikátů ve Zlínském kraji

Dva lékaři našeho Centra jsou prvními držiteli certifikátu pro možnost provádění a vykazování zdravotního výkonu 63415 "Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče" ve Zlínském kraji. V souladu s vyhláškou č. 397/2010 Sb. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vydala tato osvědčení prim. MUDr. Petru Polákovi, CSc. a MUDr. Milanovi Kovalčíkovi. Aktuální seznam držitelů certifikátu si můžete prohlédnout na portálu Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw