Celostátní sjezd ČSKB

V rámci odborného programu celostátního sjezdu ČSKB, který se uskutečnil koncem září v Olomouci, zazněla také přednáška RNDr. Jaroslava Louckého „Současné možnosti provádění prenatálního screeningu“. Přednášku si můžete poslechnout a prohlédnout zde.

Loucky 131112

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw