OPATŘENÍ - KORONAVIRUS 2020

  • Vstup a ošetření v centru prenatální diagnostiky a genetiky Prediko, s.r.o. a Prediko gyn s.r.o. bude umožněn pouze klientům, kteří budou mít chráněna (zakryta) ústa a nos minimálně vhodnou textilí (rouška, šála, šátek).    
  •  Objednávky pacientů jsou formulovány s dotazem, jestli v průběhu minulého měsíce nebyly(i) v rizikových oblastech. Dále jestli nemají respirační potíže. Pokud ano, tak nebudou objednány(i). Výjimkou jsou akutní stavy.
  • Při vstupu do čekárny je umístěn desinfekční prostředek s instrukcí jak si desinfikovat ruce. Sestřičky budou průběžně kontrolovat, zdali očista probíhá, tak jak má.
  • Při vstupu do čekárny každá pacientka podepíše prohlášení, že nemá žádné respirační potíže a že nepřišla do kontaktu s nikým, kdo má pozitivní test na Covid - 19.
  • Příchozím pacientům se  změří teplota. Pokud bude nad 37 stupňů, vyšetření neproběhne.
  • Do 15.6. je zrušena možnost doprovodu rodinných příslušníků, aktuální změny budou uvedeny na webu.
  • Fotku, či USB záznam při standardním vyšetření v I. a II. trimestru si pacientky mohou požádat při samotném vyšetření. 
  • Preference plateb za vyšetření bude bezkontaktní - kartou. Pokud budou sestřičky přijímat hotovost, tak v rukavicích.
  • V pracovně lékaře je funkční noční provoz germicidní zářivky. To bude zřízeno také v odběrové místnosti a na recepci - čekárně.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw