Důležité - prosím čtěte: průběžně aktualizované informace pro klienty centra PREDIKO

Vážení klienti našeho Centra,

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací, týkající se šíření infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, současná situace začíná být velmi riziková také v Evropě a z tohoto důvodu se na Vás obracím s následující žádostí.

V době od 2.3.2020 do 6.3.2020 proběhly ve Zlínském kraji a některých dalších regionech jarní prázdniny. Někteří z Vás odjeli v této době na zahraniční dovolenou a není vyloučeno, že někteří odjeli přímo do rizikových oblastí (např. severní Itálie - více aktuálních informací např. na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ). Chci Vás tímto požádat, pokud jste tyto rizikové oblasti navštívili, nebo je navštívil někdo z vašeho bezprostředního okolí, abyste vaši případnou návštěvu našeho Centra odložili minimálně o týden.

Pokud jste už objednání na konkrétní termín v následujících dnech po návratu, tak nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem (kontakty www.prediko.cz ) a my se s vámi dohodneme na náhradním termínu. Přeobjednání není možné realizovat při fyzické návštěvě našeho pracoviště. Návštěvu Centra je možné následně absolvovat jenom pokud u vás nebudou zároveň žádné příznaky onemocnění (viróza, nachlazení, kašel, rýma, zvýšená teplota, bolesti kloubů a svalů apod.).

V našem Centru týdně ošetříme desítky až stovky těhotných žen a proto jsme nuceni přistoupit k tomuto opatření, jehož smyslem je ochránit zejména další těhotné ženy, případně činnost celého našeho specializovaného pracoviště. Věřím, že ti z vás, kteří do rizikových oblastí cestovali, pochopí tuto naši žádost a přistoupí k ní s maximální zodpovědností. Chci vás ubezpečit, že vám při řešení této případné situace vyjdeme maximálně vstříc a zajistíme vám náhradní termín návštěvy v našem Centru.

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost.

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel
PREDIKO, s.r.o.
PREDIKO Gyn s.r.o.

Aktualizováno

 • Postup a chování občanů ČR při návratu z Itálie se řídí nařízením vlády, které bylo vydáno 6.3.2020 a které si můžete přečíst zde http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie
  https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

 • Opatření 13.3.2020

  S přihlédnutím k současné epidemiologické situaci vás naléhavě vyzýváme, abyste návštěvu našeho Centra prenatální diagnostiky a genetiky plánovali a absolvovali bez doprovodu dalších rodinných příslušníků. Zcela vyloučena je přítomnost dětí.

  Tímto rozhodnutím nechceme snižovat váš komfort a dobrý pocit z návštěvy našeho pracoviště, ale naopak se snažíme činit takové kroky, které vzájemně povedou k většímu bezpečí nás všech.
 • Opatření 16.3.2020

  • Od pondělí 16. 3. 2020 budou objednávky pacientů formulovány s dotazem, jestli v průběhu minulého měsíce nebyly(i) v rizikových oblastech (Itálie Rakousko apod.). Dále jestli nemají respirační potíže. Pokud ano, tak nebudou objednány(i). Výjimkou jsou akutní stavy.
  • Při vstupu do čekárny je umístěn desinfekční prostředek s instrukcí jak si desinfikovat ruce. Sestřičky budou průběžně kontrolovat, zdali očista probíhá tak jak má.
  • Při vstupu do čekárny každá pacientka podepíše prohlášení, že v průběhu minulých 3 týdnů nepobývala v „rizikových“ oblastech. Příchozím pacientům se změří teplota. Pokud bude nad 37 stupňů, vyšetření neproběhne.
  • Do odvolání je zrušena možnost doprovodu rodinných příslušníků.
  • Objednávat se budou pouze akutní vyšetření, resp. vyšetření, kde hrozí riziko z časového prodlení (screening VVV plodu). To znamená, že do odvolání nebudeme provádět preventivní prohlídky.
  • Nebudou prováděna nadstandardní UZ zobrazení – 3D/ 4D/ fotografie/ nahrávky apod. Vyšetření bude realizováno v co nejkratším čase se zachováním klinické přesnosti.
  • Preference plateb za vyšetření bude bezkontaktní - kartou. Pokud budou sestřičky přijímat hotovost, tak v rukavicích.
  • V pracovně lékaře je funkční noční provoz germicidní zářivky. To bude zřízeno také v odběrové místnosti a na recepci - čekárně.
 • Doplnění 17.3.2020

  Chraňte prosím sebe a své okolí a považujte překrytí úst a nosu v současnosti za nutnost. Využijte prosím roušky, šátku, šály, tedy jakoukoliv dostupnou formu.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw