Úhrada prenatální péče v roce 2020

Milé nastávající maminky,

dovolte nám, abychom vás informovali o změnách v úhradě specializované prenatální péče, které vstoupí v platnost od 1.1.2020. V roce 2020 jsou možnosti úhrady této péče ze strany zdravotních pojišťoven, zejména v porovnání s předešlými roky, velmi limitované.

Velká část této péče bude ve specializovaných centrech poskytována za přímou úhradu od pacientek a tato situace se netýká samozřejmě jenom Centra prenatální diagnostiky a genetiky Prediko, s.r.o., ale také dalších pracovišť v celé České republice.

Chceme vás tímto ujistit, že rozhodnutí o této změně a důvody, které k němu vedly, v žádném případě nevznikly na našem pracovišti. Zároveň vás chceme ujistit, že budeme velmi rádi, pokud vám budeme moci i v roce 2020 nabídnout špičkové medicínské služby a osobní přístup, v příjemném prostředí našeho centra prenatální diagnostiky. Kompletní informaci o cenách jednotlivých vyšetření naleznete v ceníku vyšetření. V této souvislosti bychom vás ale chtěli upozornit, že většina zdravotních pojišťoven na tato vyšetření těhotným ženám přispívá na základě předloženého dokladu o úhradě v centru prenatální diagnostiky.

Jsme samozřejmě také připraveni zodpovědět vaše případné dotazy a těšíme se na vaši návštěvu.

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel centra

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw