Úhrada prenatální diagnostiky v roce 2018.

V letošním roce došlo ze strany některých zdravotních pojišťoven ke stanovení nových pravidel pro úhradu zdravotní péče týkající se prenatální diagnostiky. V návaznosti na tyto skutečnosti jsou některé výkony prenatální diagnostiky prováděny v našem centru prenatální diagnostiky za přímou úhradu.

Podrobné informace je možno získat přímo na našem pracovišti nebo zde.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw