Proč absolvovat prenatální screening v centru Prediko? – Integrovaný test vám dá jistotu.

Milé nastávající maminky,

poměrně často od některých z Vás dostáváme otázku, v čem spočívá výhoda absolvování prenatálního screeningu v našem centru Prediko s.r.o. Všeobecně uznávaným standardem prenatálního testování nejčastějších vrozených vývojových vad je tzv. kombinovaný test v prvním trimestru těhotenství. Toto vyšetření zahrnuje jednak odběr krve a jednak ultrazvukové měření různého počtu ultrazvukových markerů.

Na mnoha studiích bylo prokázáno, že kombinovaný test je mnohem efektivnější, než dříve využívaný triple test ve druhém trimestru těhotenství. Bohužel, určitým problémem kombinovaného testu je skutečnost, že ne vždy je možno spolehlivě změřit veškeré ultrazvukové markery. Díky tomu se citlivost screeningového vyšetření může u jednotlivých žen výrazně odlišovat. Abychom tento nežádoucí jev v co nejvyšší míře eliminovali, tak v našem centru provádíme tzv. integrovaný test, kdy výsledky získané v prvním trimestru doplníme o dva až tři týdny později o výsledky triple testu a všechna data pak vyhodnocujeme společně. Tento způsob je doporučován mnoha odbornými společnostmi ve světě, včetně doporučení americké gynekologické společnosti ACOG. Pro naši praxi je ovšem podstatné, že tento typ screeningu provádíme už více než 10 let a získané výsledky jasně ukazují, jaké výhody to těhotným ženám přináší. Z našich získaných dostupných informací vyplývá, že citlivost našeho screeningu je vyšší než 90%, přičemž máme velmi nízkou falešnou pozitivitu výsledků. Zjednodušeně řečeno, zachytíme více než 90% skutečně přítomných vad, ale zbytečně nestresujeme těhotné ženy nesprávně pozitivními výsledky. V roce 2014 jsme u námi prováděného integrovaného testu měli jenom 1,7% pozitivních výsledků. Pro srovnání je třeba uvést, že běžná pozitivita screeningu je na úrovni 5 až 10% z provedených testů. Je sice pravdou, že definitivní výsledek integrovaného testu dostane těhotná žena o něco později, než v případě pouhého kombinovaného (prvotrimestrálního) screeningu, ale ne vždy je časnější výsledek správnější výsledek.

V příloze si můžete prohlédnout výsledky dvou těhotných žen, které absolvovaly vyšetření v Prediku v nedávné době. V obou případech vyšel kombinovaný (provotrimestrální) test negativní. Po provedení integrace s výsledkem druhotrimestrální biochemie jsme získali výsledek pozitivní a jak bohužel ukázalo následné invazivní diagnostické vyšetření, v obou případech se skutečně jednalo o plody s Downovým syndromem.

Kazuistika těhotenství 1 {aridoc engine="google" width="100%" height="450"}images/pacientka_1.pdf{/aridoc}

Kazuistika těhotenství 2 {aridoc engine="google" width="100%" height="450"}images/pacientka_2.pdf{/aridoc}

V současné době je do určité míry velmi módní zjednodušovat screeningové vyšetření na úroveň pouhého kombinovaného testu. Naše zkušenosti a uvedené příklady jasně ukazují, že v praxi je třeba k provádění tohoto typu vyšetření přistupovat mnohem komplexněji. Naším cílem je nabídka takového typu screeningu, který Vám opravdu odpoví co možná nejpřesněji na Vaši otázku, zda je nenarozené děťátko v pořádku a zároveň Vás nebude zbytečně stresovat nesprávným pozitivním výsledkem. Testem, který tyto požadavky jednoznačně splňuje, je sekvenční integrovaný test.

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw