Aktivity centra

 • Integrovaný test (přečtěte si praktický průběh testu) - screening v I. a ve II.trimestru těhotenství
 • stanovení rizika preeklampsie
 • konsiliární ultrazvuková vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady (VVV) plodu nebo v případě vyššího rizika pro závažná genetická onemocnění plodu
 • genetické konzultace v případě pozitivního biochemického screeningu v prvním  či druhém trimestru těhotenství s návrhem dalšího postupu
 • invazivní výkony prenatální diagnostiky: odběry plodové vody(AMC), biopsie choria (CVS), odběry fetální krve (KC)
 • neinvazivní prenatální testování chromozomálních aberací
 • genetické poradenství u manželských párů s vyšším rizikem  VVV nebo závažnou rodokmenovou zátěží
 • genetické poradenství při neplodnost
 • genetické konzultace u těhotných s prokázanými rizikovými faktory v perikoncepčním či prenatálním období
 • screening  v I. trimestru gravidity – kombinovaný test
 • 3D/4D UZ vyšetření plodu
 • výkony fetální medicíny: amniodrenáže, amnioinfúze, punkční procedury u obstrukcí dutých systémů apod.
 • prenatální kardiologie - specializovaná vyšetření dětským kardiologiem
 • psychologické poradenství ve spolupráci s Psychocentrem Zlín

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw