Odborný seminář pro gynekology 2019

12.6.2019 pořádá Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou Zlín akci se zaměřením pro gynekology s názvem "Činnost Zlínského genetického centra v roce 2018".

Odborný program akce:

  1. Úvod – RNDr. J. Loucký, Ph.D.
  2. Činnost Centra prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO, s.r.o. a laboratoří Vaše laboratoře s.r.o. (dříve IMALAB s.r.o.) v roce 2018 – MUDr. V. Hůrková
  3. Prenatální screening vrozených vývojových vad – RNDr. Š. Valčíková, RNDr. J. Loucký, Ph.D.
  4. Činnost cytogenetické laboratoře společnosti Vaše laboratoře s.r.o. v roce 2018 – RNDr. R. Rychlíková
  5. Činnost laboratoře molekulární biologie společnosti Vaše laboratoře s.r.o. v roce 2018 – Mgr. M. Zemánek, Ph.D.
  6. Neinvazivní testování v roce 2018 – Mgr. M. Zapletal
  7. Další směřování Centra prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO, s.r.o. – MUDr. D. Doubková
  8. Možnosti využití biomarkerů AMH v klinické praxi - Ing. J. Macasová, Roche, s.r.o.

Odborný garant: prim. MUDr. Petr Polák, CSc.

Po ukončení odborné části si Vás dovolíme pozvat na společenské setkání ...

 

medicina zlin bw

zlinske geneticke centrum bw

vaše laboratoře bw

ivf bw

unica bw

nekky bw